1. Şəhər 1 nömrəli N.Allahverdiyev adına tam orta məktəb Ünvan: M.Ə.Rəsulzadə 12

2. Şəhər 2 nömrəli F.Hacıyev adına tam orta məktəb  

3. Şəhər 3 nömrəli ak.M.Mehdizadə adına tam orta məktəb Ünvan: Ştilçilik qəsəbəsi

4. Şəhər 4 nömrəli R.Abbasov adına tam orta məktəb Ünvan: M.Əsədov küç 3

5. Təbiət və humanitar fənlər təmayüllü lisey  

6. Şəfəq qəsəbə H.İsmayılov adına tam orta məktəb  

7. Qəhrəmanlı qəsəbə T.Məmmədov adına tam orta məktəb  

8. Araz qəsəbə F.Miriyev adına tam orta məktəb  

9. I Şahsevən kənd G.Əsədov adına 1 nömrəli tam orta məktəb  

10. II Şahsevən kənd D.Əliyev adına tam orta məktəb  

11. Dünyamalılar kənd Ə.Şirinov adına 1 nömrəli tam orta məktəb  

12. Dünyamalılar kənd Ə.Rzayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb  

13. Əlinəzərli kənd R.Nəsirov adına 1 nömrəli tam orta məktəb  

14. Əlinəzərli kənd K.Əliyev adına 2 nömrəli tam orta məktəb  

15. Kəbirli kənd M.Fərzəliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb  

16. Kəbirli kənd E.Əliyev adına 2 nömrəli tam orta məktəb  

17. Eyvazallar kənd F.Quliyev adına tam orta məktəb  

18. Tatalılar kənd S.Salmanov adına tam orta məktəb  

19. I Aşıqlı kənd R.Həsənov adına tam orta məktəb  

20. II Aşıqlı kənd İ.Qurbanov adına tam orta məktəb  

21. Şərq kənd Q.Namazəliyev adına tam orta məktəb  

22. Türklər kənd A.Həmzəyev adına tam orta məktəb  

23. Xalac kənd İ.Ələşrəfov adına tam orta məktəb  

24. Çəmənli kənd S.Abbasov adına tam orta məktəb  

25. Mil kənd İ.Quliyev adına tam orta məktəb  

26. Yeni Mil kənd R.Quliyev adına tam orta məktəb  

27. Yuxarı Aran kənd S.Mehdiyev adına tam orta məktəb  

28. Örənqala kənd N.Qulivev adına tam orta məktəb  

29. Qaradağlı kənd A.Budaqov adına tam orta məktəb  

30. Təzəkənd kənd Ə.Məmmədov adına tam orta məktəb  

31. Bolsulu kənd A.Cavadov adına tam orta məktəb