Bahar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Bahar kəndi

Telefon: 28-2-70

Mil kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Mil qəsəbə

Telefon: 21-3-54

Milabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Milabad kəndi

Telefon: 65-2-08

Yeni Mil kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yeni Mil kəndi

Telefon: 23-2-41

Yuxarı Aran kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Aran kəndi

Telefon: 78-3-13

Örənqala kənd tam orta məktəb

Ünvan: Örənqala kəndi

Telefon: 75-1-92

Baharabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Baharabad kəndi

Telefon: 33-2-06

Günəşli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Günəşli kəndi

Telefon: 34-2-13

Əmirzeyidli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Əmirzeyidli kəndi

Telefon: 67-2-04

Qaradağlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaradağlı kəndi

Telefon: 60-5-34

Təzəkənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Təzəkənd kəndi

Telefon: ------

Bolsulu kənd tam orta məktəb

Ünvan: Bolsulu kəndi

Telefon: 72-3-16

Gödəklər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Gödəklər kəndi

Telefon: -----

Allahyarlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Allahyarlı kəndi

Telefon: 26-2-79

Yeni Tatalılar kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Tatalılar kəndi

Telefon: 73-3-27