Əlinəzərli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi

Ünvan: Əlinəzərli kəndi

Telefon: -----------

Kəbirli kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Kəbirli kəndi

Telefon: 74-2-39

Kəbirli kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Kəbirli kəndi

Telefon: 74-2-93

Yuxarı Kəbirli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Kəbirli kəndi

Telefon: 32-2-78

Eyvazallar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Eyvazallar kəndi

Telefon: 20-2-62

Tatalılar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Tatalılar kəndi

Telefon: 73-1-16

I Aşıqlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: I Aşıqlı kəndi

Telefon: 25-2-08

II Aşıqlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: II Aşıqlı kəndi

Telefon: 70-1-53

Bünyadlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Bünyadlı kəndi

Telefon: 64-1-50

Qarallar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarallar kəndi

Telefon: 69-1-88

İmamverdilər kənd tam orta məktəb

Ünvan: İmamverdilər kəndi

Telefon: 76-1-70

Şərq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şərq kəndi

Telefon: 61-3-16

Türklər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Türklər kəndi

Telefon: 24-2-51

Xalac kənd tam orta məktəb

Ünvan: Xalac kəndi

Telefon: 62-2-09

Çəmənli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Çəmənli kəndi

Telefon: 60-1-09